Baza danych transakcyjnych przedsiębiorstw

Przedstawiamy Państwu bazę danych transakcyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Baza pearstock.com powstała przy udziale analityków firmy doradczej Lege Advisors Sp. z o.o. , oferującej różne usługi dla biznesu w obszarach, w których prawo spotyka się z ekonomią. Firma na co dzień doradza klientom realizując wyceny przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części na potrzeby fuzji, przejęć, sprzedaży, w tym także w upadłościach (pre-pack) i restrukturyzacjach.

W bazie danych o wartości przedsiębiorstw dzielimy się informacjami, które gromadzimy z myślą o analizach rynku przedsiębiorstw. Są to dane zarówno o transakcjach, które miały miejsce na rynku, jak również składanych ofertach, czy sporządzanych wycenach przedsiębiorstw. W miarę dostępności danych oprócz samych kwot transakcji, ofert czy wycen zbierane są parametry i wskaźniki charakteryzujące wielkość i wyniki przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do budowania z nami tej bazy i przesyłania nam informacji lub sugestii na adres data@pearstock.com

Użyj filtrów, aby wyszukać interesujące Cię dane

Data zdarzenia

Kategoria wpisu

Wartość

Przeliczenie na 100% kapitału w PLN

Data dodania

Przedmiot

Rodzaj transakcji

Obiekt wyceny

Branża

Forma prawna

Rachunkowość

Nazwa firmy

Rok powstania

Aktywa

Aktywa trwałe

Kapitały własne

Koszty działalności operacyjnej

Zobowiązania krótkoterminowe

Zysk/strata netto

Przychody ze sprzedaży

Kategoria
Nazwa firmy
Przedmiot
Data zdarzenia
Wartość
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN
Przychody ze sprzedaży
Zysk/strata netto
Branża
Szczegóły
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: PGE Gaz Toruń sp. z o.o.
Przedmiot: 49,96% udziałów
Data zdarzenia: 2019-06-14
Wartość: 275 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 550 440 352,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 44 456 388,67 PLN
Zysk/strata netto: 34 096 965,04 PLN
Branża: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W MEDIA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
PGE Gaz Toruń sp. z o.o.
Forma prawna:
Spółka z o.o.
Branża:
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W MEDIA
Przedmiot działalności:
Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej.
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według MSSF
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
517 001 274,04 PLN
Aktywa trwałe:
484 721 162,58 PLN
Kapitały własne:
491 197 861,38 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
12 236 656,00 PLN
Zysk/strata netto:
34 096 965,04 PLN
Przychody ze sprzedaży:
44 456 388,67 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Dane finansowe dotyczą sprawozdania jednostkowego.
Data zdarzenia:
2019-06-14
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
49,96% udziałów
Wartość transakcji:
275 000 000,00 PLN
Nabywca:
PGE EC
Data utworzenia:
2020-08-24
Źródło informacji:
https://www.pb.pl/pge-wykupila-pfr-w-toruniu-971336, Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PGE SA za I półrocze 2019.
Uwagi:
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Vindix S. A.
Przedmiot: 46,27 % akcji
Data zdarzenia: 2019-06-13
Wartość: 31 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 66 998 054,90 PLN
Przychody ze sprzedaży: 9 723 289,07 PLN
Zysk/strata netto: 1 504 056,22 PLN
Branża: FINANSE I UBEZPIECZENIA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Vindix S. A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
FINANSE I UBEZPIECZENIA
Przedmiot działalności:
kompleksowe usługi windykacyjne
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według UoR
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
49 288 555,96 PLN
Aktywa trwałe:
29 965 053,10 PLN
Kapitały własne:
20 195 821,87 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
2 395 839,69 PLN
Zysk/strata netto:
1 504 056,22 PLN
Przychody ze sprzedaży:
9 723 289,07 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
6 788 425,18 PLN
Uwagi:
Dane finansowe dotyczą sprawozdania jednostkowego. Wartość pozycji inwestycji długoterminowych wynosi 27 618 829,87 zł.
Data zdarzenia:
2019-06-13
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
46,27 % akcji
Wartość transakcji:
31 000 000,00 PLN
Nabywca:
Cyfrowy Polsat
Data utworzenia:
2020-08-21
Źródło informacji:
http://www.vindix.pl/files/1750074336/lib/puls_biznesu_2019_07_09_cyfrowy_polsat_wchodzi_w_obrot_dlugami_pdf_k.pdf, odpis pełny z KRS Vindix S.A., Sprawozdanie GK Vindix za 2019, https://grupapolsat.pl/sites/default/files/documents/cps_skonsolidowany_raport_roczny_2019.pdf
Uwagi:
Udział w wysokości 46,27% dotyczy sytuacji już po podwyższeniu kapitału zakładowego. 13 czerwca 2019 - nabycie udziałów, 1 lipca 2019 - Zarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału w spółce Vindix S.A.
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Restaurant Partner Polska Sp. z o.o.
Przedmiot: 100% udziałów
Data zdarzenia: 2020-01-24
Wartość: 35 000 000,00 EUR
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 148 613 500,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 21 121 406,54 PLN
Zysk/strata netto: -12 654 743,01 PLN
Branża: HANDEL
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Restaurant Partner Polska Sp. z o.o.
Forma prawna:
Spółka z o.o.
Branża:
HANDEL
Przedmiot działalności:
Właściciel portalu PizzaPortal do zamawiania jedzenia online.
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według UoR
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
2019-12-31
Aktywa:
5 914 201,37 PLN
Aktywa trwałe:
1 081 035,26 PLN
Kapitały własne:
-12 540 760,33 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
16 322 591,30 PLN
Zysk/strata netto:
-12 654 743,01 PLN
Przychody ze sprzedaży:
21 121 406,54 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
32 125 630,88 PLN
Uwagi:
Data zdarzenia:
2020-01-24
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
100% udziałów
Wartość transakcji:
35 000 000,00 EUR
Nabywca:
Glovoapp23 S.L. (Glovo)
Data utworzenia:
2020-08-21
Źródło informacji:
https://www.amrest.eu/pl/inwestorzy/raporty-biezace-przekazane-do-knf/rb-4-2020-rozliczenie-transakcji-z-glovoapp23-sl
Uwagi:
Z kwoty 35 mln EUR, 20 mln EUR stanowiła płatność gotówkowa, a równowartość pozostałej kwoty została przekazana w nowo wyemitowanych udziałach Glovo.
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Bioton S.A.
Przedmiot: 31,65% akcji
Data zdarzenia: 2019-09-02
Wartość: 397 761 390,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 1 256 750 047,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 197 043 000,00 PLN
Zysk/strata netto: -75 792 000,00 PLN
Branża: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Bioton S.A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Przedmiot działalności:
Produkcja leków
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według MSSF
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
1 055 204 000,00 PLN
Aktywa trwałe:
892 850 000,00 PLN
Kapitały własne:
799 105 000,00 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
168 399 000,00 PLN
Zysk/strata netto:
-75 792 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
197 043 000,00 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Dane dotyczą sprawozdania jednostkowego. Wartość pozycji "Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych" wynosi 177 436 tys. złotych.
Data zdarzenia:
2019-09-02
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
31,65% akcji
Wartość transakcji:
397 761 390,00 PLN
Nabywca:
Yifan (pośrednio)
Data utworzenia:
2020-08-21
Źródło informacji:
https://bioton.com/inwestor/raporty/?report=1108
Uwagi:
Wartość transakcji wskazanymi 31,65% akcji podana w informacji medialnej to 716,3 mln juanów.
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Impexmetal S.A.
Przedmiot: 100 % kapitału zakładowego, ale pod warunkiem dokonania podziału Spółki przez wydzielenie majątku na spółkę Impexmetal Holding, w taki sposób, że w majątku Spółki pozostanie działalność produkcyjna prowadzona dotychczas przez Spółkę
Data zdarzenia: 2019-11-28
Wartość: 938 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 938 000 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 1 230 611 000,00 PLN
Zysk/strata netto: 141 608 000,00 PLN
Branża: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Impexmetal S.A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Przedmiot działalności:
Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według MSSF
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
1 674 718 000,00 PLN
Aktywa trwałe:
1 215 181 000,00 PLN
Kapitały własne:
1 243 036 000,00 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
259 316 000,00 PLN
Zysk/strata netto:
141 608 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
1 230 611 000,00 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Dane pochodzą ze sprawozdania jednostkowego. Wartość inwestycji w jednostkach podporządkowanych i stowarzyszonych wynosi 614 428 000 zł.
Data zdarzenia:
2019-11-28
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
100 % kapitału zakładowego, ale pod warunkiem dokonania podziału Spółki przez wydzielenie majątku na spółkę Impexmetal Holding, w taki sposób, że w majątku Spółki pozostanie działalność produkcyjna prowadzona dotychczas przez Spółkę
Wartość transakcji:
938 000 000,00 PLN
Nabywca:
Gränges AB
Data utworzenia:
2020-08-20
Źródło informacji:
https://www.boryszew.com.pl/raporty/47-2019-zawarcie-przedwstepnej-warunkowej-umowy-sprzedazy-istotnych-aktywow/
Uwagi:
Zdarzenie dotyczy zawarcia przedwstępnej warunkowej sprzedaży. Ostateczna cena ma podlegać korektom.
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Neomedic Spółka Akcyjna
Przedmiot: 100% akcji
Data zdarzenia: 2019-05-10
Wartość: 70 500 000,00 EUR
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 302 832 750,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 820 319,25 PLN
Zysk/strata netto: 8 494 798,30 PLN
Branża: OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Neomedic Spółka Akcyjna
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
Przedmiot działalności:
usługi medyczne, (m.in. szpitale, przychodnie)
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według UoR
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
226 406 711,22 PLN
Aktywa trwałe:
215 550 913,49 PLN
Kapitały własne:
205 369 769,20 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
9 665 869,09 PLN
Zysk/strata netto:
8 494 798,30 PLN
Przychody ze sprzedaży:
820 319,25 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
5 560 304,51 PLN
Uwagi:
Dane finansowe pochodzą ze sprawozdania jednostkowego. Pozycja dywidendy i udziały w zyskach wyniosła 12 849 536,03 zł, a pozycja Inwestycji długoterminowych 214 950 758,82 zł.
Data zdarzenia:
2019-05-10
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
100% akcji
Wartość transakcji:
70 500 000,00 EUR
Nabywca:
Medicover
Data utworzenia:
2020-08-20
Źródło informacji:
https://www.medicover.com/media/press-releases?page=%2Fen%2Fpressreleases%2Fthe-acquisition-of-neomedic-completed-1687910%23
Uwagi:
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Frisco S. A.
Przedmiot: 56% akcji
Data zdarzenia: 2020-06-25
Wartość: 132 500 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 236 607 142,90 PLN
Przychody ze sprzedaży: 120 085 681,27 PLN
Zysk/strata netto: -17 410 922,87 PLN
Branża: HANDEL
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Frisco S. A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
HANDEL
Przedmiot działalności:
Prowadzenie supermarketu online
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według UoR
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
2019-12-31
Aktywa:
46 416 570,99 PLN
Aktywa trwałe:
33 318 236,93 PLN
Kapitały własne:
-16 804 574,39 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
35 915 081,73 PLN
Zysk/strata netto:
-17 410 922,87 PLN
Przychody ze sprzedaży:
120 085 681,27 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
134 415 177,91 PLN
Uwagi:
Data zdarzenia:
2020-06-25
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
56% akcji
Wartość transakcji:
132 500 000,00 PLN
Nabywca:
Eurocash
Data utworzenia:
2020-08-20
Źródło informacji:
https://media.eurocash.pl/aktualnosci/531871/grupa-eurocash-sfinalizowala-transakcje-nabycia-frisco-s-ay
Uwagi:
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Asseco Poland S. A.
Przedmiot: 21,90 % akcji
Data zdarzenia: 2019-12-27
Wartość: 1 181 595 090,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 5 395 411 370,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 893 300 000,00 PLN
Zysk/strata netto: 166 500 000,00 PLN
Branża: KOMUNIKACJA I INFORMACJA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Asseco Poland S. A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
KOMUNIKACJA I INFORMACJA
Przedmiot działalności:
Przedsiębiorstwo informatyczne
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według MSSF
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
5 316 900 000,00 PLN
Aktywa trwałe:
4 711 000 000,00 PLN
Kapitały własne:
4 949 800 000,00 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
226 700 000,00 PLN
Zysk/strata netto:
166 500 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
893 300 000,00 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Dane pochodzą ze sprawozdania jednostkowego. Pozycja Inwestycji w jednostki zależne i stowarzyszone wyniosła 2 052,1 mln zł.
Data zdarzenia:
2019-12-27
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
21,90 % akcji
Wartość transakcji:
1 181 595 090,00 PLN
Nabywca:
Cyfrowy Polsat S.A., Reddev Investments Limited
Data utworzenia:
2020-08-20
Źródło informacji:
https://grupapolsat.pl/pl/archive/powziecie-ostatecznej-informacji-na-temat-ilosci-akcji-asseco-poland-sa-bedacych-przedmiotem, https://grupapolsat.pl/pl/archive/ogloszenie-przez-spolke-cyfrowy-polsat-sa-zaproszenia-do-skladania-ofert-sprzedazy-akcji
Uwagi:
Zdarzenie w odpowiedzi na ogłoszenie przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco Poland S.A.
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Goodman Group
Przedmiot: portfel nieruchomości logistycznych Goodman Group w Europie Środkowo-Wschodniej
Data zdarzenia: 2020-03-13
Wartość: 1 000 000 000,00 EUR
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 4 361 800 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
Zysk/strata netto:
Branża: TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Goodman Group
Forma prawna:
Inne
Branża:
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
Przedmiot działalności:
nieruchomości logistyczne
Rachunkowość:
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
Aktywa:
Aktywa trwałe:
Kapitały własne:
Zobowiązania krótkoterminowe:
Zysk/strata netto:
Przychody ze sprzedaży:
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Data zdarzenia:
2020-03-13
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
portfel nieruchomości logistycznych Goodman Group w Europie Środkowo-Wschodniej
Wartość transakcji:
1 000 000 000,00 EUR
Nabywca:
GLP
Data utworzenia:
2020-08-19
Źródło informacji:
https://ce.goodman.com/who-we-are/media-centre/goodman-ce-news/200312-goodman-reinforces-strategy-in-continental-europe, https://www.glprop.com/news-releases/601-glp-to-acquire-goodman-group-s-central-and-eastern-europe-logistics-portfolio.html
Uwagi:
Podano kwotę transakcji jako około 1 miliard euro (1,7 miliarda dolarów australijskich).
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Polski Standard Płatności Sp. z o. o.
Przedmiot: 1/7 udziałów (14,29 %)
Data zdarzenia: 2020-04-15
Wartość: 83 333 333,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 583 333 331,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 39 855 493,21 PLN
Zysk/strata netto: -1 641 816,20 PLN
Branża: FINANSE I UBEZPIECZENIA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Polski Standard Płatności Sp. z o. o.
Forma prawna:
Spółka z o.o.
Branża:
FINANSE I UBEZPIECZENIA
Przedmiot działalności:
rozwój systemu płatności mobilnych BLIK
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według MSSF
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
2019-12-31
Aktywa:
49 294 029,06 PLN
Aktywa trwałe:
18 973 049,75 PLN
Kapitały własne:
29 677 405,86 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
19 548 918,44 PLN
Zysk/strata netto:
-1 641 816,20 PLN
Przychody ze sprzedaży:
39 855 493,21 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Data zdarzenia:
2020-04-15
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
1/7 udziałów (14,29 %)
Wartość transakcji:
83 333 333,00 PLN
Nabywca:
Mastercard
Data utworzenia:
2020-08-19
Źródło informacji:
https://polskistandardplatnosci.pl/aktualnosci/ (informacja z 15.04.2020), Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 rok.
Uwagi:
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Polnord Spółka Akcyjna
Przedmiot: 65,27 % akcji
Data zdarzenia: 2020-02-10
Wartość: 134 977 856,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 206 791 429,20 PLN
Przychody ze sprzedaży: 98 100 000,00 PLN
Zysk/strata netto: -92 347 000,00 PLN
Branża: BUDOWNICTWO
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Polnord Spółka Akcyjna
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
BUDOWNICTWO
Przedmiot działalności:
Deweloper
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według MSSF
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
1 443 131 000,00 PLN
Aktywa trwałe:
1 088 659 000,00 PLN
Kapitały własne:
600 822 000,00 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
340 119 000,00 PLN
Zysk/strata netto:
-92 347 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
98 100 000,00 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Dane finansowe dotyczą sprawozdania jednostkowego. Wśród aktywów trwałych pozycja Inwestycje w jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone wyniosła 469 506 tys. zł, pożyczki udzielone 198 981 tys. zł.
Data zdarzenia:
2020-02-10
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
65,27 % akcji
Wartość transakcji:
134 977 856,00 PLN
Nabywca:
CORDIA International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen Mukódó Reszvenytarsasag
Data utworzenia:
2020-08-18
Źródło informacji:
http://www.ri.polnord.pl/zawiadomienie-akcjonariusza-cordia-international-ingatlanfejleszto-zartkoruen-mukodo-reszvenytarsasag-o-nabyciu-akcji-spolki, http://www.ri.polnord.pl/ustalenie-przez-rade-nadzorcza-ceny-emisyjnej-akcji-serii-t
Uwagi:
Zdarzenie dotyczy nabycia akcji z nowo wyemitowanej serii.
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Tesco Polska Sp. z o. o.
Przedmiot: 301 sklepów, centra dystrybucji i główna siedziba
Data zdarzenia: 2020-06-18
Wartość: 900 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 900 000 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
Zysk/strata netto:
Branża: HANDEL
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Tesco Polska Sp. z o. o.
Forma prawna:
Spółka z o.o.
Branża:
HANDEL
Przedmiot działalności:
Sieć hipermarketów i supermarketów
Rachunkowość:
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
Aktywa:
Aktywa trwałe:
Kapitały własne:
Zobowiązania krótkoterminowe:
Zysk/strata netto:
Przychody ze sprzedaży:
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Data zdarzenia:
2020-06-18
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
301 sklepów, centra dystrybucji i główna siedziba
Wartość transakcji:
900 000 000,00 PLN
Nabywca:
Salling Group A/S (właściciel sieci Netto)
Data utworzenia:
2020-06-22
Źródło informacji:
https://corporate.tesco.pl/news/2020/tesco-zdecydowa%C5%82o-o-sprzeda%C5%BCy-biznesu-w-polsce/
Uwagi:
Kwotę 900 mln PLN komunikat podaje jako ustaloną w ramach transakcji całkowitą wartość przedsiębiorstwa. Z komunikatu wynika również, że transakcja nie obejmowała całego przedsiębiorstwa -podano informacje, że równocześnie odbywa się proces sprzedaży nieruchomości nieobjętych transakcją w tym 19 działających sklepów.
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Zakłady Mięsne Henryk Kania S. A.
Przedmiot: Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa
Data zdarzenia: 2020-06-18
Wartość: 100 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 100 000 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
Zysk/strata netto:
Branża: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Zakłady Mięsne Henryk Kania S. A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Przedmiot działalności:
Zakłady mięsne
Rachunkowość:
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
Aktywa:
Aktywa trwałe:
Kapitały własne:
Zobowiązania krótkoterminowe:
Zysk/strata netto:
Przychody ze sprzedaży:
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Data zdarzenia:
2020-06-18
Rodzaj transakcji:
postępowanie upadłościowe/ restrukturyzacyjne
Przedmiot:
Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa
Wartość transakcji:
100 000 000,00 PLN
Nabywca:
CEDROB S.A.
Data utworzenia:
2020-06-22
Źródło informacji:
https://henrykkania.pl/pro_kania/zasoby/raporty/rb-18-2020.pdf
Uwagi:
100 mln zł dotyczy kwoty netto. Transakcja w ramach tzw. "przygotowanej likwidacji" uregulowanej w art. 56a prawa upadłościowego.
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Flexpool Sp. z o. o.
Przedmiot: 100% udziałów
Data zdarzenia: 2020-01-03
Wartość: 65 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 65 000 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 220 327 207,44 PLN
Zysk/strata netto: 4 970 147,98 PLN
Branża: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Flexpool Sp. z o. o.
Forma prawna:
Spółka z o.o.
Branża:
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Przedmiot działalności:
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według MSSF
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
2019-12-31
Aktywa:
166 690 520,83 PLN
Aktywa trwałe:
86 428 925,25 PLN
Kapitały własne:
129 467 973,95 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
33 446 136,65 PLN
Zysk/strata netto:
4 970 147,98 PLN
Przychody ze sprzedaży:
220 327 207,44 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Dane dotyczą sprawozdania jednostkowego. Koszt własny sprzedaży 197 978 496,57 zł, zysk na działalności operacyjnej 4 422 279,68 zł.
Data zdarzenia:
2020-01-03
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
100% udziałów
Wartość transakcji:
65 000 000,00 PLN
Nabywca:
CCL Industries Inc.
Data utworzenia:
2020-05-15
Źródło informacji:
https://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=6896982478894801&qm_symbol=CCL.B
Uwagi:
Ukryte
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S. A.
Przedmiot: 100% akcji
Data zdarzenia: 2020-03-11
Wartość: 405 000 000,00 EUR
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 1 748 263 500,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 555 238 003,31 PLN
Zysk/strata netto: -5 657 561,79 PLN
Branża: FINANSE I UBEZPIECZENIA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S. A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
FINANSE I UBEZPIECZENIA
Przedmiot działalności:
dostarczanie usług płatniczych
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według UoR
Rok powstania:
Parametr branżowy:
baza ponad 125 000 terminali zainstalowanych w punktach sprzedaży
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
285 640 642,71 PLN
Aktywa trwałe:
231 517 634,01 PLN
Kapitały własne:
41 472 447,76 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
118 879 087,46 PLN
Zysk/strata netto:
-5 657 561,79 PLN
Przychody ze sprzedaży:
555 238 003,31 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
544 421 190,20 PLN
Uwagi:
Przychody ze sprzedaży produktów 87 522 819,32 zł, przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 467 715 183,99 zł.
Data zdarzenia:
2020-03-11
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
100% akcji
Wartość transakcji:
405 000 000,00 EUR
Nabywca:
Nets
Data utworzenia:
2020-05-15
Źródło informacji:
https://www.pep.pl/aktualnosci/nets-przejmuje-platniczych-polskie-eplatnosci-12.html
Uwagi:
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo produkcyjno- handlowe Unicell Poland Sp. z o. o.
Przedmiot: 60% udziałów
Data zdarzenia: 2019-11-25
Wartość: 50 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 83 333 333,33 PLN
Przychody ze sprzedaży: 84 716 187,23 PLN
Zysk/strata netto: 7 902 770,21 PLN
Branża: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Przedsiębiorstwo produkcyjno- handlowe Unicell Poland Sp. z o. o.
Forma prawna:
Spółka z o.o.
Branża:
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Przedmiot działalności:
Produkcja farb, tynków i innych preparatów do budowy i remontu budynków
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według UoR
Rok powstania:
Parametr branżowy:
około 200 pracowników
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
54 965 440,43 PLN
Aktywa trwałe:
24 996 945,19 PLN
Kapitały własne:
32 355 774,44 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
19 098 228,85 PLN
Zysk/strata netto:
7 902 770,21 PLN
Przychody ze sprzedaży:
84 716 187,23 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
74 955 932,02 PLN
Uwagi:
Data zdarzenia:
2019-11-25
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
60% udziałów
Wartość transakcji:
50 000 000,00 PLN
Nabywca:
Grupa Flügger A / S
Data utworzenia:
2020-05-15
Źródło informacji:
http://www.trigon.pl/o-firmie/aktualnosci/4662-trigon-doradzal-fluegger-w-przejeciu-60-udzialow-w-unicell
Uwagi:
Kwota transakcji została podana w koronach duńskich: 87 mln DKK
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Smyk (grupa)
Przedmiot: 100% kapitałów
Data zdarzenia: 2016-01-17
Wartość: 1 060 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 1 060 000 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
Zysk/strata netto:
Branża: HANDEL
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Smyk (grupa)
Forma prawna:
Inne
Branża:
HANDEL
Przedmiot działalności:
sieć sklepów z produktami dla dzieci
Rachunkowość:
Rok powstania:
1952
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
Aktywa:
Aktywa trwałe:
Kapitały własne:
Zobowiązania krótkoterminowe:
Zysk/strata netto:
Przychody ze sprzedaży:
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Data zdarzenia:
2016-01-17
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
100% kapitałów
Wartość transakcji:
1 060 000 000,00 PLN
Nabywca:
Bridgepoint
Data utworzenia:
2020-05-13
Źródło informacji:
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/handel/siec-sklepow-smyk-sprzedana/xp8n8s, https://www.rp.pl/Handel/301169946-Smyk-sprzedany-za-miliard.html
Uwagi:
W komunikacie podano, że łączna, uzgodniona wartość transakcji to 1,06 mld zł, na którą składa się cena nabycia w wysokości 634,8 mln zł oraz zobowiązanie do doprowadzenia do dokonania przez Grupę Smyk spłaty finansowania wewnątrzgrupowego spółki, spłaty zadłużenia finansowego Grupy Smyk wobec podmiotów zewnętrznych oraz zabezpieczenia lub regwarancji akredytyw wystawionych na zlecenie Grupy Smyk
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: ORLEN Transport S.A.
Przedmiot: 100% akcji
Data zdarzenia: 2016-02-29
Wartość: 84 500 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 84 500 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
Zysk/strata netto:
Branża: TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
ORLEN Transport S.A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
Przedmiot działalności:
dostawca usług transportu drogowego benzyn, JET, oleju napędowego oraz LPG
Rachunkowość:
Rok powstania:
Parametr branżowy:
flota 223 zestawów przystosowanych do przewozu towarów niebezpiecznych, zatrudnienie w momencie transakcji 582 pracowników, w tym 485 kierowców.
Dane na dzień:
Aktywa:
Aktywa trwałe:
Kapitały własne:
Zobowiązania krótkoterminowe:
Zysk/strata netto:
Przychody ze sprzedaży:
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Przychody spółki w 2015 roku wyniosły 128,7 mln zł, EBITDA 21,2 mln zł, a zysk netto 14,9 mln zł
Data zdarzenia:
2016-02-29
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
100% akcji
Wartość transakcji:
84 500 000,00 PLN
Nabywca:
spółka TP, podmiot zależny firmy Trans Polonia,
Data utworzenia:
2020-05-11
Źródło informacji:
https://www.kierunekchemia.pl/artykul,25091,spolka-orlen-transport-sprzedana.html, https://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/PKN-ORLEN--i-sp%C3%B3%C5%82ka-TP,-podmiot-zale%C5%BCny-firmy-Trans-Polonia,-sfinalizowa%C5%82y-dzi%C5%9B-transakcj%C4%99-sprzeda%C5%BCy-sp%C3%B3%C5%82ki-ORLEN-Transport.aspx
Uwagi:
W komunikacie podano, że wartość sprzedaży aktywów wyniosła 84,5 mln zł, a ostateczna cena miała zostać skorygowana o różnice wynikające z aktualnego poziomu długu netto oraz kapitału obrotowego ORLEN Transport, których szacunkowa wartość miała wynieść około 4,0 mln zł.
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Profitroom S.A.
Przedmiot: 33,3% akcji
Data zdarzenia: 2020-01-14
Wartość: 30 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 89 982 003,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
Zysk/strata netto:
Branża: KOMUNIKACJA I INFORMACJA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Profitroom S.A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
KOMUNIKACJA I INFORMACJA
Przedmiot działalności:
obsługa rezerwacji, zarządzanie kanałami sprzedaży, relacjami z klientem oraz obsługę płatności dla hoteli
Rachunkowość:
Rok powstania:
2008
Parametr branżowy:
2 tys. klientów
Dane na dzień:
Aktywa:
Aktywa trwałe:
Kapitały własne:
Zobowiązania krótkoterminowe:
Zysk/strata netto:
Przychody ze sprzedaży:
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Ponad 28 mln zł przychodów w 2019 r.
Data zdarzenia:
2020-01-14
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
33,3% akcji
Wartość transakcji:
30 000 000,00 PLN
Nabywca:
R22
Data utworzenia:
2020-05-11
Źródło informacji:
http://www.tur-info.pl/a/56197,,profitroom-r22-akcje-sprzedaz-jakub.html, https://www.money.pl/gielda/r22-ma-umowe-nabycia-33-3-akcji-profitroom-za-30-mln-zl-6467560998316161a.html, https://www.profitroom.com/pl/blog/profitroom-zyskuje-inwestora/
Uwagi:
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Complex IQ S.A.
Przedmiot: Przedsiębiorstwo w postępowaniu upadłościowym
Data zdarzenia: 2018-09-05
Wartość: 4 100 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 4 100 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 1 394 106,13 PLN
Zysk/strata netto: 259 008,42 PLN
Branża: HANDEL
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Complex IQ S.A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
HANDEL
Przedmiot działalności:
produkcji i dystrybucji łożysk i części maszyn
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według UoR
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
2017-12-31
Aktywa:
7 258 528,63 PLN
Aktywa trwałe:
5 498 833,46 PLN
Kapitały własne:
-30 042 462,95 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
36 843 503,46 PLN
Zysk/strata netto:
259 008,42 PLN
Przychody ze sprzedaży:
1 394 106,13 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
2 042 922,91 PLN
Uwagi:
Dane finansowe na podstawie sprawozdania przedsiębiorstwa w upadłości.
Data zdarzenia:
2018-09-05
Rodzaj transakcji:
postępowanie upadłościowe/ restrukturyzacyjne
Przedmiot:
Przedsiębiorstwo w postępowaniu upadłościowym
Wartość transakcji:
4 100 000,00 PLN
Nabywca:
Cerpol A.Buba Sp. k.
Data utworzenia:
2020-05-11
Źródło informacji:
https://www.money.pl/gielda/komunikaty/6292394898421889.html,
Uwagi:
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Solaris Bus & Coach S.A.
Przedmiot: 100 % akcji
Data zdarzenia: 2018-09-05
Wartość: 300 000 000,00 EUR
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 1 319 340 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 2 007 478 643,17 PLN
Zysk/strata netto: 12 837 165,70 PLN
Branża: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Solaris Bus & Coach S.A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Przedmiot działalności:
produkcja autobusów i tramwajów
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według UoR
Rok powstania:
1996
Parametr branżowy:
Ponad 2300 pracowników, dostarczenie w 2017 roku 1397 autobusów.
Dane na dzień:
2017-12-31
Aktywa:
1 595 973 354,44 PLN
Aktywa trwałe:
451 057 272,55 PLN
Kapitały własne:
315 949 880,21 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
537 656 927,02 PLN
Zysk/strata netto:
12 837 165,70 PLN
Przychody ze sprzedaży:
2 007 478 643,17 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
1 913 867 334,54 PLN
Uwagi:
Dane finansowe dotyczą sprawozdania jednostkowego. Inwestycje długoterminowe 58 409 872,29 mln,
Data zdarzenia:
2018-09-05
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
100 % akcji
Wartość transakcji:
300 000 000,00 EUR
Nabywca:
grupa CAF
Data utworzenia:
2020-05-08
Źródło informacji:
https://gloswielkopolski.pl/solaris-sprzedany-nowym-wlascicielem-producenta-autobusow-i-tramwajow-zostala-hiszpanska-firma-caf/ar/c3-13468680, https://wpolityce.pl/gospodarka/411135-pomimo-sprzedazy-firmy-rzad-nie-odpuscil-solarisa, https://www.caf.net/en/sala-prensa/nota-prensa-detalle.php?e=251
Uwagi:
Wartość transakcji została określona jako nieco powyżej 300 mln euro, a ostateczna kwota transakcji miała podlegać korektom. Krótko po zawarciu transakcji został podana informacja o odkupieniu przez PFR 35 proc. akcji Spółki.
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S. A.
Przedmiot: 95,01% akcji
Data zdarzenia: 2019-05-20
Wartość: 204 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 214 714 240,60 PLN
Przychody ze sprzedaży: 249 778 888,55 PLN
Zysk/strata netto: 15 647 076,99 PLN
Branża: GÓRNICTWO I WYDOBYCIE
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S. A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
GÓRNICTWO I WYDOBYCIE
Przedmiot działalności:
projektowanie i budowa szybów
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według MSSF
Rok powstania:
1945
Parametr branżowy:
Ponad 1000 pracowników
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
183 058 441,52 PLN
Aktywa trwałe:
66 824 444,67 PLN
Kapitały własne:
83 083 634,73 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
79 104 085,46 PLN
Zysk/strata netto:
15 647 076,99 PLN
Przychody ze sprzedaży:
249 778 888,55 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Data zdarzenia:
2019-05-20
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
95,01% akcji
Wartość transakcji:
204 000 000,00 PLN
Nabywca:
Jastrzębska Spółka Węglowa
Data utworzenia:
2020-05-08
Źródło informacji:
https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,jsw-przedsiebiorstwo-budowy-szybow-zostalo-sprzedane-za-204-mln-zl,wia5-1-1298.html
Uwagi:
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: HemPoland Sp. z o. o.
Przedmiot: 100% udziałów
Data zdarzenia: 2018-12-21
Wartość: 100 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 100 000 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 7 546 231,38 PLN
Zysk/strata netto: 913 064,02 PLN
Branża: ROLNICTOWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Szczegóły:
Nazwa firmy:
HemPoland Sp. z o. o.
Forma prawna:
Spółka z o.o.
Branża:
ROLNICTOWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Przedmiot działalności:
uprawa i przetwarzanie konopii włóknistych
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według UoR
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
2017-12-31
Aktywa:
6 019 060,00 PLN
Aktywa trwałe:
549 321,64 PLN
Kapitały własne:
1 278 122,78 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
4 740 892,78 PLN
Zysk/strata netto:
913 064,02 PLN
Przychody ze sprzedaży:
7 546 231,38 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
6 270 706,59 PLN
Uwagi:
Data zdarzenia:
2018-12-21
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
100% udziałów
Wartość transakcji:
100 000 000,00 PLN
Nabywca:
Green Organic Dutchman Holdings
Data utworzenia:
2020-05-08
Źródło informacji:
https://www.weednews.pl/firma-hempoland-zostala-sprzedana-kanadyjskiej-spolce-za-110mln-pln/, https://businessinsider.com.pl/firmy/sprzedaz/hempoland-podpisalo-umowe-z-the-green-organic-dutchman/4l9sgrf, https://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=8337123423661943&qm_symbol=TGOD
Uwagi:
Wartość transakcji określona jaka: "Koszt przejęcia w wysokości 7,75 miliona USD w gotówce i 1 968 323 ograniczone akcje TGOD o wartości obecnie 7,75 miliona USD (~ 20,4 miliona CAD łącznie) z dodatkowymi 10,3 miliona USD (13,5 miliona CAD) na szybką ekspansję w Europie"
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: DeeZee
Przedmiot: 51 % udziałów
Data zdarzenia: 2018-07-03
Wartość: 13 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 25 490 196,08 PLN
Przychody ze sprzedaży: 35 000 000,00 PLN
Zysk/strata netto: -880 000,00 PLN
Branża: HANDEL
Szczegóły:
Nazwa firmy:
DeeZee
Forma prawna:
Inne
Branża:
HANDEL
Przedmiot działalności:
sprzedaż wysyłkowa obuwia damskiego
Rachunkowość:
Rok powstania:
2004
Parametr branżowy:
50 pracowników i współpracowników na koniec 2017
Dane na dzień:
2017-12-31
Aktywa:
Aktywa trwałe:
Kapitały własne:
Zobowiązania krótkoterminowe:
Zysk/strata netto:
-880 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
35 000 000,00 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Data zdarzenia:
2018-07-03
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
51 % udziałów
Wartość transakcji:
13 000 000,00 PLN
Nabywca:
CCC
Data utworzenia:
2020-05-08
Źródło informacji:
https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/spolka-obuwnicza-deezee-sprzedana-jaka-czeka-ja-przyszlosc,55454.html, https://businessinsider.com.pl/firmy/ccc-przejmie-deezee-za-13-mln-zl/t77985m
Uwagi:
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Żabka Polska
Przedmiot: 100% udziałów
Data zdarzenia: 2017-02-21
Wartość: 1 000 000 000,00 EUR
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 4 316 300 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
Zysk/strata netto:
Branża: HANDEL
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Żabka Polska
Forma prawna:
Spółka z o.o.
Branża:
HANDEL
Przedmiot działalności:
sieć niewielkich sklepów spożywczych
Rachunkowość:
Rok powstania:
1998
Parametr branżowy:
4500 sklepów franczyzowych
Dane na dzień:
Aktywa:
Aktywa trwałe:
Kapitały własne:
Zobowiązania krótkoterminowe:
Zysk/strata netto:
Przychody ze sprzedaży:
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Data zdarzenia:
2017-02-21
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
100% udziałów
Wartość transakcji:
1 000 000 000,00 EUR
Nabywca:
CVC Capital Partners
Data utworzenia:
2020-05-08
Źródło informacji:
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zabka-sprzedana-cvc-capital-partners,16,0,2267152.html?fbclid=IwAR1BozAx00CDO-LRyB-DOUr-; https://www.cvc.com/media/press-releases/2017/02-21-2017
Uwagi:
Kwota transakcji na podstawie doniesień medialnych, niepotwierdzona przez strony.
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Fort Mokotów Inwestycje Sp. z o. o.
Przedmiot: 100% udziałów
Data zdarzenia: 2016-07-28
Wartość: 133 500 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 133 500 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
Zysk/strata netto:
Branża: BUDOWNICTWO
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Fort Mokotów Inwestycje Sp. z o. o.
Forma prawna:
Spółka z o.o.
Branża:
BUDOWNICTWO
Przedmiot działalności:
spółka posiadająca grunty inwestycyjne
Rachunkowość:
Rok powstania:
Parametr branżowy:
9,4 ha gruntów inwestycyjnych w rejonie ul. Żwirki i Wigury oraz Racławickiej w Warszawie
Dane na dzień:
Aktywa:
Aktywa trwałe:
Kapitały własne:
Zobowiązania krótkoterminowe:
Zysk/strata netto:
Przychody ze sprzedaży:
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Data zdarzenia:
2016-07-28
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
100% udziałów
Wartość transakcji:
133 500 000,00 PLN
Nabywca:
Dom Development
Data utworzenia:
2020-05-08
Źródło informacji:
https://www.biura.pl/pl/artykul/3185/spolka-fort-mokotow-inwestycje-sprzedana
Uwagi:
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Danwood Holding S. A.
Przedmiot: 100% akcji
Data zdarzenia: 2020-01-20
Wartość: 140 000 000,00 EUR
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 594 258 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 0,00 PLN
Zysk/strata netto: 168 800,00 PLN
Branża: BUDOWNICTWO
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Danwood Holding S. A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
BUDOWNICTWO
Przedmiot działalności:
produkcja i montaż prefabrykowanych domów
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według MSSF
Rok powstania:
1972
Parametr branżowy:
Zdolność do produkcji 2,5 tys. domów rocznie
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
938 705 000,00 PLN
Aktywa trwałe:
928 576 400,00 PLN
Kapitały własne:
575 783 800,00 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
16 543 500,00 PLN
Zysk/strata netto:
168 800,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
0,00 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Dane dotyczą sprawozdania jednostkowego Danwood Holding S.A. która posiada 100% akcji Danwood S.A. która to odpowiada za działalność operacyjną.
Data zdarzenia:
2020-01-20
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
100% akcji
Wartość transakcji:
140 000 000,00 EUR
Nabywca:
GS Engineering&Construction
Data utworzenia:
2020-05-08
Źródło informacji:
https://businessinsider.com.pl/gielda/wiadomosci/danwood-polska-firma-sprzedana-za-ponad-pol-miliarda-zlotych-przez-fundusz-private/0c89tjm; https://www.ei.com.pl/enterprise-investors-sells-danwood-to-gs-engineering-construction-a-south-korean-construction-company/
Uwagi:
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: K&L Gates Jamka sp.k
Przedmiot: ogół praw i obowiązków
Data zdarzenia: 2019-05-02
Wartość: 15 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 15 000 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 42 249 542,57 PLN
Zysk/strata netto: -6 599 880,44 PLN
Branża: USŁUGI SPECJALISTYCZNE
Szczegóły:
Nazwa firmy:
K&L Gates Jamka sp.k
Forma prawna:
Spółka komandytowa
Branża:
USŁUGI SPECJALISTYCZNE
Przedmiot działalności:
Usługi prawnicze
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według UoR
Rok powstania:
Parametr branżowy:
zespół 87 osób: 11 partnerów, 45 prawników i 31 pracowników pomocniczych
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
23 917 977,01 PLN
Aktywa trwałe:
3 269 644,30 PLN
Kapitały własne:
18 850 900,11 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
2 906 838,39 PLN
Zysk/strata netto:
-6 599 880,44 PLN
Przychody ze sprzedaży:
42 249 542,57 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
41 831 516,91 PLN
Uwagi:
Data zdarzenia:
2019-05-02
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
ogół praw i obowiązków
Wartość transakcji:
15 000 000,00 PLN
Nabywca:
DWF Group plc (DWF)
Data utworzenia:
2020-05-07
Źródło informacji:
https://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/DWF/14060205.html, https://www.pb.pl/polscy-prawnicy-zmienia-szyld-960167
Uwagi:
Kwota została wyrażona w komunikacie w funtach: 3 mln GBP. Kwota ta została określona jako szacunkowa wartość aktywów netto.
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Eltel Networks Telecom Sp. z o.o.
Przedmiot: 100% kapitałów
Data zdarzenia: 2019-10-15
Wartość: 12 700 000,00 EUR
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 54 545 230,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 86 681 615,91 PLN
Zysk/strata netto: 3 510 496,18 PLN
Branża: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Eltel Networks Telecom Sp. z o.o.
Forma prawna:
Spółka z o.o.
Branża:
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Przedmiot działalności:
świadczenie usług technicznych dla sektora telekomunikacyjnego, m.in. projektowanie, budowa, wdrażanie i utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej i ogólnej
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według UoR
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
55 820 946,36 PLN
Aktywa trwałe:
1 906 227,02 PLN
Kapitały własne:
24 870 222,51 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
21 600 016,52 PLN
Zysk/strata netto:
3 510 496,18 PLN
Przychody ze sprzedaży:
86 681 615,91 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
81 525 067,17 PLN
Uwagi:
Data zdarzenia:
2019-10-15
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
100% kapitałów
Wartość transakcji:
12 700 000,00 EUR
Nabywca:
VINCI Energies Polska
Data utworzenia:
2020-05-07
Źródło informacji:
https://www.gtlaw.com/en/news/2019/10/press-releases/greenberg-traurig-represents-eltel-in-completion-of-divestment-of-its-polish-communication-business, https://www.vinci-energies.pl/pl/vinci-energies-przejmuje-eltel-networks-telecom/
Uwagi:
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: ArchiDoc S.A.
Przedmiot: 100% kapitału zakładowego
Data zdarzenia: 2019-10-17
Wartość: 65 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 65 000 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 51 946 918,83 PLN
Zysk/strata netto: 3 281 426,50 PLN
Branża: USŁUGI SPECJALISTYCZNE
Szczegóły:
Nazwa firmy:
ArchiDoc S.A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
USŁUGI SPECJALISTYCZNE
Przedmiot działalności:
usługi w zakresie zarządzania dokumentami: m.in. archiwizacja, digitalizacja, skanowanie, elektroniczny obieg dokumentów
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według MSSF
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
25 267 096,44 PLN
Aktywa trwałe:
11 102 243,04 PLN
Kapitały własne:
9 460 348,15 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
9 897 927,11 PLN
Zysk/strata netto:
3 281 426,50 PLN
Przychody ze sprzedaży:
51 946 918,83 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Koszt własny sprzedaży 40 078 988,51 zł, koszty sprzedaży 1 612 151,76 zł, koszty ogólnego zarządu 6 233 270,77
Data zdarzenia:
2019-10-17
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
100% kapitału zakładowego
Wartość transakcji:
65 000 000,00 PLN
Nabywca:
Offsite Archive Storage & Integrated Services Ireland Ltd.
Data utworzenia:
2020-05-05
Źródło informacji:
https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=340022&title=Zawarcie+um%C3%B3w+dotycz%C4%85cych+sprzeda%C5%BCy+akcji+ArchiDoc+S.A.
Uwagi:
umowa zastrzega, że kwota transakcji może ulec zmianie na skutek finalnej weryfikacji wybranych pozycji bilansowych
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: NN Investment Partners TFI S.A.
Przedmiot: 45% akcji
Data zdarzenia: 2019-07-31
Wartość: 166 300 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 369 555 555,60 PLN
Przychody ze sprzedaży: 175 890 880,00 PLN
Zysk/strata netto: 40 223 140,00 PLN
Branża: FINANSE I UBEZPIECZENIA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
NN Investment Partners TFI S.A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
FINANSE I UBEZPIECZENIA
Przedmiot działalności:
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według MSSF
Rok powstania:
Parametr branżowy:
NN Investment Partners TFI na koniec czerwca 2019 roku zarządzało aktywami o ogólnej wartości 18,7 mld PLN.
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
120 765 750,00 PLN
Aktywa trwałe:
2 917 330,00 PLN
Kapitały własne:
97 081 400,00 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
23 637 460,00 PLN
Zysk/strata netto:
40 223 140,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
175 890 880,00 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
125 936 850,00 PLN
Uwagi:
Data zdarzenia:
2019-07-31
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
45% akcji
Wartość transakcji:
166 300 000,00 PLN
Nabywca:
ING Investment Holding Polska SA, spółka bezpośrednio zależna od ING Banku Śląskiego S.A
Data utworzenia:
2020-05-05
Źródło informacji:
https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/aktualnosci-i-komunikaty/ingbank-akcjonariuszem-nniptfi
Uwagi:
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: intive S.A.
Przedmiot: 100 % akcji
Data zdarzenia: 2019-02-06
Wartość: 100 000 000,00 EUR
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 429 820 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 212 224 065,82 PLN
Zysk/strata netto: -10 435 685,72 PLN
Branża: KOMUNIKACJA I INFORMACJA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
intive S.A.
Forma prawna:
Inne
Branża:
KOMUNIKACJA I INFORMACJA
Przedmiot działalności:
wiodący międzynarodowy dostawca usług opracowywania oprogramowania
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według UoR
Rok powstania:
Parametr branżowy:
ponad 1600 wykwalifikowanych specjalistów (w całej grupie)
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
159 569 846,08 PLN
Aktywa trwałe:
88 336 741,48 PLN
Kapitały własne:
25 325 367,41 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
32 679 377,63 PLN
Zysk/strata netto:
-10 435 685,72 PLN
Przychody ze sprzedaży:
212 224 065,82 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Dane finansowe dotyczą jedynie sprawozdania jednostkowego intive. S. A. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 151 450 970,99 zł, koszty sprzedaży 15 106 472,72 zł, koszty ogólnego zarządu 32 324 138,16 zł
Data zdarzenia:
2019-02-06
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
100 % akcji
Wartość transakcji:
100 000 000,00 EUR
Nabywca:
Mid Europa Partners
Data utworzenia:
2020-05-05
Źródło informacji:
https://itwiz.pl/mid-europa-partners-przejmuje-intive-za-100-mln-euro/, https://mideuropa.com/media/news/2018/mid-europa-acquires-intive/
Uwagi:
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: 20 farm fotowoltaicznych
Przedmiot: 20 farm fotowoltaicznych; w tym 9 ukończonych, a pozostałe w końcowym etapie budowy
Data zdarzenia: 2019-06-19
Wartość: 17 300 000,00 EUR
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 73 824 290,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
Zysk/strata netto:
Branża: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W MEDIA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
20 farm fotowoltaicznych
Forma prawna:
Inne
Branża:
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W MEDIA
Przedmiot działalności:
Rachunkowość:
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Całkowita moc elektrowni słonecznych wynosi 19,15 MW
Dane na dzień:
Aktywa:
Aktywa trwałe:
Kapitały własne:
Zobowiązania krótkoterminowe:
Zysk/strata netto:
Przychody ze sprzedaży:
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Data zdarzenia:
2019-06-19
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
20 farm fotowoltaicznych; w tym 9 ukończonych, a pozostałe w końcowym etapie budowy
Wartość transakcji:
17 300 000,00 EUR
Nabywca:
Enefit Green
Data utworzenia:
2020-05-05
Źródło informacji:
https://www.enefit.pl/aktualnosci/Enefit-Green-wchodzi-na-polski-rynek-produkcji-energii-ze-r-de-odnawialnych
Uwagi:
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Vantage Development S.A.
Przedmiot: 100% akcji
Data zdarzenia: 2020-01-13
Wartość: 558 459 619,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 558 459 619,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 16 080 000,00 PLN
Zysk/strata netto: 66 252 000,00 PLN
Branża: BUDOWNICTWO
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Vantage Development S.A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
BUDOWNICTWO
Przedmiot działalności:
działalność deweloperska
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według MSSF
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
485 558 000,00 PLN
Aktywa trwałe:
214 363 000,00 PLN
Kapitały własne:
310 639 000,00 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
20 842 000,00 PLN
Zysk/strata netto:
66 252 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
16 080 000,00 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Dane dotyczą sprawozdania jednostkowego. Przychody finansowe 90 036 000 zł, w tym dywidendy i udziały w zyskach 68 382 000 zł.
Data zdarzenia:
2020-01-13
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
100% akcji
Wartość transakcji:
558 459 619,00 PLN
Nabywca:
TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbHz
Data utworzenia:
2020-05-05
Źródło informacji:
https://inwestor.vantage-sa.pl/raporty/raport-biezacy-nr-9-2020/
Uwagi:
Zdarzenie w odpowiedzi na wezwanie do zapisywanie się na sprzedaż akcji.
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: S3 S.A.
Przedmiot: wszystkie akcje w spółce 3S Spółka Akcyjna oraz pośrednio wszystkie udziały we wszystkich spółkach zależnych 3S
Data zdarzenia: 2019-08-19
Wartość: 96 000 000,00 EUR
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 410 000 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 57 488 764,31 PLN
Zysk/strata netto: 39 059 520,66 PLN
Branża: KOMUNIKACJA I INFORMACJA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
S3 S.A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
KOMUNIKACJA I INFORMACJA
Przedmiot działalności:
świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych klientom biznesowym
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według UoR
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
104 576 178,14 PLN
Aktywa trwałe:
90 057 735,26 PLN
Kapitały własne:
40 090 850,30 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
18 485 016,86 PLN
Zysk/strata netto:
39 059 520,66 PLN
Przychody ze sprzedaży:
57 488 764,31 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
45 648 822,79 PLN
Uwagi:
dane finansowe dotyczą sprawozdania jednostkowego
Data zdarzenia:
2019-08-19
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
wszystkie akcje w spółce 3S Spółka Akcyjna oraz pośrednio wszystkie udziały we wszystkich spółkach zależnych 3S
Wartość transakcji:
96 000 000,00 EUR
Nabywca:
P4 Sp. z o. o. (spółka w 100 % zależna od Play Communications SA)
Data utworzenia:
2020-05-05
Źródło informacji:
https://www.playcommunications.com/current-reports/2019/205/22-2019-play-signed-promised-share-purchase-agreement-and-effectively-acquired-all-shares-in-3s-group, https://3s.pl/pl/aktualnosci,22/406,play-oficjalnie-wlascicielem-3s.html
Uwagi:
kwota transakcji została wyrażona również w polskiej walucie: 410 mln zł
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Grupa Interia.pl
Przedmiot: nabycie 100 % udziałów w spółce Grupa Interia.pl Sp. z o. o. i nabycie ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce Grupa Interia.pl Media Sp. z o. o. Sp. k.
Data zdarzenia: 2020-04-30
Wartość: 422 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 422 000 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 0,00 PLN
Zysk/strata netto: 25 888 078,30 PLN
Branża: KOMUNIKACJA I INFORMACJA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Grupa Interia.pl
Forma prawna:
Inne
Branża:
KOMUNIKACJA I INFORMACJA
Przedmiot działalności:
Portale internetowe (w tym Interia.pl)
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według UoR
Rok powstania:
Parametr branżowy:
ponad 16 mln realnych użytkowników miesięcznie, miesięczna ilość odsłon 1,3 mld
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
36 713 900,68 PLN
Aktywa trwałe:
36 586 932,65 PLN
Kapitały własne:
33 963 901,30 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
2 749 999,38 PLN
Zysk/strata netto:
25 888 078,30 PLN
Przychody ze sprzedaży:
0,00 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
182 506,38 PLN
Uwagi:
Dane finansowe dotyczą jedynie sprawozdania spółki "Grupa Interia.pl Media Sp. z o. o. Sp. k". Przychody ze sprzedaży wynoszą 0 zł, natomiast pozycja dywidendy i udziały w zyskach wynosi 26 110 556,45 zł
Data zdarzenia:
2020-04-30
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
nabycie 100 % udziałów w spółce Grupa Interia.pl Sp. z o. o. i nabycie ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce Grupa Interia.pl Media Sp. z o. o. Sp. k.
Wartość transakcji:
422 000 000,00 PLN
Nabywca:
Telewizja Polsat
Data utworzenia:
2020-05-04
Źródło informacji:
https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=351072&title=Zawarcie+przedwst%C4%99pnej+umowy+dot.+nabycia+Grupy+Interia
Uwagi:
Zdarzenie dotyczy zawarcia umowy przedwstępnej. Ostateczna cena transakcji ma być rozliczona o odpowiednie zwiększenia i zmniejszenia zgodnie z umową.
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Eurozet Sp. z o. o.
Przedmiot: 40% udziałów
Data zdarzenia: 2019-02-20
Wartość: 130 754 689,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 326 886 722,50 PLN
Przychody ze sprzedaży: 193 642 788,97 PLN
Zysk/strata netto: 22 791 123,55 PLN
Branża: KOMUNIKACJA I INFORMACJA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Eurozet Sp. z o. o.
Forma prawna:
Spółka z o.o.
Branża:
KOMUNIKACJA I INFORMACJA
Przedmiot działalności:
Grupa mediowa, w skład której wchodzi m.in. Radio Zet
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według UoR
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
165 117 003,26 PLN
Aktywa trwałe:
85 801 612,02 PLN
Kapitały własne:
111 194 808,24 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
50 882 491,18 PLN
Zysk/strata netto:
22 791 123,55 PLN
Przychody ze sprzedaży:
193 642 788,97 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
164 351 306,85 PLN
Uwagi:
Data zdarzenia:
2019-02-20
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
40% udziałów
Wartość transakcji:
130 754 689,00 PLN
Nabywca:
Agora S.A. (40% wszystkich udziałów), pozostałe 60% udziałów nabyła spółka SFS Ventures s.r.o.
Data utworzenia:
2020-05-04
Źródło informacji:
https://www.agora.pl/3-2019-zakonczenie-negocjacji-zawarcie-umowy-sprzedazy-udzialow-eurozet-sp-z-o-o-i-umowy-wspolnikow-eurozet
Uwagi:
podana kwota transakcji dotyczy 40% udziałów nabytych przez spółkę Agora S.A.
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Virgin Mobile Polska Sp. z o. o.
Przedmiot: 100% udziałów
Data zdarzenia: 2020-04-23
Wartość: 13 400 000,00 EUR
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 60 700 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 98 378 619,00 PLN
Zysk/strata netto: -27 195 713,00 PLN
Branża: KOMUNIKACJA I INFORMACJA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Virgin Mobile Polska Sp. z o. o.
Forma prawna:
Spółka z o.o.
Branża:
KOMUNIKACJA I INFORMACJA
Przedmiot działalności:
operator telefonii komórkowej
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według UoR
Rok powstania:
2012
Parametr branżowy:
około 400 tys. użytkowników
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
34 951 453,00 PLN
Aktywa trwałe:
12 223 873,00 PLN
Kapitały własne:
-119 529 304,00 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
113 084 727,00 PLN
Zysk/strata netto:
-27 195 713,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
98 378 619,00 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
103 695 183,00 PLN
Uwagi:
Data zdarzenia:
2020-04-23
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
100% udziałów
Wartość transakcji:
13 400 000,00 EUR
Nabywca:
P4 Sp. z o. o. (operator sieci Play)
Data utworzenia:
2020-04-29
Źródło informacji:
https://www.playcommunications.com/current-reports/2020/297/19-2020-acquisition-of-virgin-mobile-polska
Uwagi:
zdarzenie dotyczy zawarcia umowy przedwstępnej, transakcja musi być jeszcze zaakceptowana przez UOKiK. Kwota transakcji wyrażona w złotych to 60,7 mln zł.
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Energa S.A.
Przedmiot: 80% kapitału zakładowego
Data zdarzenia: 2020-04-27
Wartość: 2 780 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 3 475 000 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 89 000 000,00 PLN
Zysk/strata netto: 495 000 000,00 PLN
Branża: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W MEDIA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Energa S.A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W MEDIA
Przedmiot działalności:
wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według MSSF
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
15 293 000 000,00 PLN
Aktywa trwałe:
11 037 000 000,00 PLN
Kapitały własne:
7 585 000 000,00 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
1 666 000 000,00 PLN
Zysk/strata netto:
495 000 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
89 000 000,00 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Dane finansowe dotyczą sprawozdania jednostkowego
Data zdarzenia:
2020-04-27
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
80% kapitału zakładowego
Wartość transakcji:
2 780 000 000,00 PLN
Nabywca:
Orlen
Data utworzenia:
2020-04-29
Źródło informacji:
https://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Strony/Raport-biezacy-nr-24-2020.aspx, https://www.forbes.pl/biznes/pkn-orlen-przejal-energe-ma-wiekszosciowy-pakiet-akcji-po-wezwaniu/swzbjvr
Uwagi:
Zdarzenie dotyczy nabycia akcji przez Orlen w odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży akcji.
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Polcom (grupa)
Przedmiot: 70% kapitałów
Data zdarzenia: 2018-12-31
Wartość: 1 000 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 1 428 571 429,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
Zysk/strata netto:
Branża: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Polcom (grupa)
Forma prawna:
Inne
Branża:
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Przedmiot działalności:
producent hoteli modułowych
Rachunkowość:
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
Aktywa:
Aktywa trwałe:
Kapitały własne:
Zobowiązania krótkoterminowe:
Zysk/strata netto:
Przychody ze sprzedaży:
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Data zdarzenia:
2018-12-31
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
70% kapitałów
Wartość transakcji:
1 000 000 000,00 PLN
Nabywca:
Data utworzenia:
2020-04-29
Źródło informacji:
https://www.wprost.pl/biznes/10182172/griffin-i-pimco-wchodza-na-rynek-hoteli-modulowych.html
Uwagi:
kwota transakcji nie została podana przez strony, doniesienia medialne mówią o kwocie 1-1,3 mld. Nie została podana również dokładna data transakcji; strony potwierdzają, że było to jeszcze w 2018 roku, a informacje w mediach pojawiły się na początku stycznia 2019.
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Euro Bank S.A.
Przedmiot: 99,8 % akcji
Data zdarzenia: 2019-05-31
Wartość: 1 833 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 1 836 673 347,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
Zysk/strata netto: 103 083 000,00 PLN
Branża: FINANSE I UBEZPIECZENIA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Euro Bank S.A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
FINANSE I UBEZPIECZENIA
Przedmiot działalności:
usługi bankowe
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według MSSF
Rok powstania:
Parametr branżowy:
1,4 mln klientów
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
14 458 619 000,00 PLN
Aktywa trwałe:
Kapitały własne:
1 535 464 000,00 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
Zysk/strata netto:
103 083 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Przychody z tytułu odsetek 873 864 tys. zł, przychody z tytułu prowizji 86 953 tys. zł, wynik działalności bankowej 721 431 tys. zł, wynik brutto z działalności operacyjnej 149 307 tys. zł.
Data zdarzenia:
2019-05-31
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
99,8 % akcji
Wartość transakcji:
1 833 000 000,00 PLN
Nabywca:
Bank Millennium SA
Data utworzenia:
2020-04-17
Źródło informacji:
https://www.bankmillennium.pl/o-banku/centrum-prasowe/informacje-prasowe/-/news-info/28-05-2019-bank-millennium-otrzymal-zgode-knf-na-przejecie-euro-ban-1?news_articleId=27213704
Uwagi:
Nabywca w komunikacie podał również informację, że dodatkowo spłacił finansowanie uprzywilejowane udzielone Euro Bankowi przez Société Générale w kwocie około 3 800 mln zł.
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: WS Tower (wieżowiec Warsaw Spire budynek A)
Przedmiot: 100% udziałów i akcji w WS Tower Sp. z o. o. Pl. Europejski 1 sp. k. a. i WS Tower Sp. z o. o.
Data zdarzenia: 2019-07-11
Wartość: 386 000 000,00 EUR
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 1 644 321 400,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 104 352 859,90 PLN
Zysk/strata netto: -65 154 603,14 PLN
Branża: OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Szczegóły:
Nazwa firmy:
WS Tower (wieżowiec Warsaw Spire budynek A)
Forma prawna:
Inne
Branża:
OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Przedmiot działalności:
Najem powierzchni biurowej
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według UoR
Rok powstania:
Parametr branżowy:
65 tys. m kw. powierzchni biurowej budynku
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
1 490 766 887,95 PLN
Aktywa trwałe:
1 451 916 327,82 PLN
Kapitały własne:
1 490 766 887,95 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
27 696 731,56 PLN
Zysk/strata netto:
-65 154 603,14 PLN
Przychody ze sprzedaży:
104 352 859,90 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
25 565 539,12 PLN
Uwagi:
Dane finansowe dotyczą WS Tower Sp. z o. o. Pl. Europejski 1 S.K.A.
Data zdarzenia:
2019-07-11
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
100% udziałów i akcji w WS Tower Sp. z o. o. Pl. Europejski 1 sp. k. a. i WS Tower Sp. z o. o.
Wartość transakcji:
386 000 000,00 EUR
Nabywca:
Immofinanz Services Poland Sp. z o. o.
Data utworzenia:
2020-04-14
Źródło informacji:
https://www.money.pl/gielda/immofinanz-sp-wnioskuje-do-uokik-ws-przejecia-warsaw-spire-6392916312163969a.html, https://www.wprost.pl/biznes/10232619/warsaw-spire-sprzedany-rekordowa-transakcja-zatwierdzona-przez-uokik.html
Uwagi:
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Student Depot
Przedmiot:
Data zdarzenia: 2019-05-10
Wartość: 60 000 000,00 EUR
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 257 730 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
Zysk/strata netto:
Branża: ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Student Depot
Forma prawna:
Inne
Branża:
ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA
Przedmiot działalności:
prowadzenie prywatnych akademików
Rachunkowość:
Rok powstania:
Parametr branżowy:
2,1 tys. łóżek plus obiekty w budowie
Dane na dzień:
Aktywa:
Aktywa trwałe:
Kapitały własne:
Zobowiązania krótkoterminowe:
Zysk/strata netto:
Przychody ze sprzedaży:
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Data zdarzenia:
2019-05-10
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
Wartość transakcji:
60 000 000,00 EUR
Nabywca:
Kajima Student Hausing Limited (90%), Griffin Real Estate Partners (10%)
Data utworzenia:
2020-04-14
Źródło informacji:
http://eurobuildcee.com/?page=news&id=39081&link=japonczycy-kupili-najwieksza-w-polsce-siec-akademikow
Uwagi:
Kategoria: Oferty
Nazwa firmy: AXA
Przedmiot: Spółki grupy w Polsce: AXA Polska SA, AXA Życie TU, AXA Ubezpieczenia TUiR SA, AXA TFI SA i AXA PTE SA oraz spółki w Czechach i na Słowacji
Data zdarzenia: 2020-02-07
Wartość: 1 000 000 000,00 EUR
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 4 266 400 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
Zysk/strata netto:
Branża: FINANSE I UBEZPIECZENIA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
AXA
Forma prawna:
Inne
Branża:
FINANSE I UBEZPIECZENIA
Przedmiot działalności:
Działalność ubepieczeniowa
Rachunkowość:
Rok powstania:
Parametr branżowy:
3,2 mln klientów w Polsce, 1,6 mln klientów detalicznych w Czechach i na Słowacji
Dane na dzień:
Aktywa:
Aktywa trwałe:
Kapitały własne:
Zobowiązania krótkoterminowe:
Zysk/strata netto:
Przychody ze sprzedaży:
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
W 2018 roku przychody AXA Polska 585 mln euro, w Czechach i na Słowacji 170 mln euro
Data zdarzenia:
2020-02-07
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
Spółki grupy w Polsce: AXA Polska SA, AXA Życie TU, AXA Ubezpieczenia TUiR SA, AXA TFI SA i AXA PTE SA oraz spółki w Czechach i na Słowacji
Wartość oferty:
1 000 000 000,00 EUR
Oferent:
UNIQA Insurance Group AG
Data utworzenia:
2020-04-10
Źródło informacji:
https://axa.pl/o-nas/centrum-informacyjne/aktualnosci/szczegoly/axa-zamierza-sprzedac-biznes-w-europie-srodkowej-i-wschodniej-513/,https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/axa-w-polsce-przejdzie-do-uniqa-insurance-group/jm03z7m
Uwagi:
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Onet Holding Sp. z. o.o.
Przedmiot: 25% udziałów
Data zdarzenia: 2017-04-26
Wartość: 185 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 740 000 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
Zysk/strata netto:
Branża: KOMUNIKACJA I INFORMACJA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Onet Holding Sp. z. o.o.
Forma prawna:
Spółka z o.o.
Branża:
KOMUNIKACJA I INFORMACJA
Przedmiot działalności:
Rachunkowość:
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
Aktywa:
Aktywa trwałe:
Kapitały własne:
Zobowiązania krótkoterminowe:
Zysk/strata netto:
Przychody ze sprzedaży:
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Data zdarzenia:
2017-04-26
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
25% udziałów
Wartość transakcji:
185 000 000,00 PLN
Nabywca:
Ringier Axel Springer Media AG
Data utworzenia:
2020-04-10
Źródło informacji:
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ringier-axel-springer-media-kupil-25-proc-onetu-od-tvn-za-185-mln-zl
Uwagi:
Przed transakcja nabywca posiadał już 75% udziałów.
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Prime Car Management S.A.
Przedmiot: 11,2 mln akcji (94,4 proc. kapitału zakładowego)
Data zdarzenia: 2019-05-27
Wartość: 267 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 282 838 983,10 PLN
Przychody ze sprzedaży:
Zysk/strata netto: 6 527 704,39 PLN
Branża: FINANSE I UBEZPIECZENIA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Prime Car Management S.A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
FINANSE I UBEZPIECZENIA
Przedmiot działalności:
usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management („CFM”)
Rachunkowość:
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Na dzień 31.12.2019 roku, flota Grupy Masterlease obejmująca usługi leasingu i usługi CFM liczyła ponad 43 tys. pojazdów.
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
2 151 665 708,45 PLN
Aktywa trwałe:
Kapitały własne:
437 381 239,26 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
Zysk/strata netto:
6 527 704,39 PLN
Przychody ze sprzedaży:
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Przychody 741 811 671,60 zł, koszty 734 200 739,12 zł, wynik brutto 7 610 932,48 zł
Data zdarzenia:
2019-05-27
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
11,2 mln akcji (94,4 proc. kapitału zakładowego)
Wartość transakcji:
267 000 000,00 PLN
Nabywca:
PKO Leasing S.A.
Data utworzenia:
2020-04-10
Źródło informacji:
https://www.pkoleasing.pl/aktualnosci/pko-leasing-przejal-prime-car-management-i-obejmuje-pozycje-lidera-rynku-cfm/
Uwagi:
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Orbis S.A.
Przedmiot: 85,8% akcji
Data zdarzenia: 2019-12-16
Wartość: 4 500 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 5 244 755 245,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 900 145 000,00 PLN
Zysk/strata netto: 141 901 000,00 PLN
Branża: ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Orbis S.A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA
Przedmiot działalności:
działalność hotelowa
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według MSSF
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Spółka na 31.12.2018 roku prowadziła działalność w 47 hotelach (9563 pokoi). Przychody spółki obejmują również przychody z tytułu franczyzy (42 hotele, 4 632 pokoje) i zarządzania (18 hoteli, 2 658 pokoi).
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
2 847 782 000,00 PLN
Aktywa trwałe:
2 271 603 000,00 PLN
Kapitały własne:
2 121 463 000,00 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
183 309 000,00 PLN
Zysk/strata netto:
141 901 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
900 145 000,00 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
742 437 000,00 PLN
Uwagi:
podane koszty operacyjne odpowiadają kosztom dotyczącym wyniku z działalności operacyjnej bez zdarzeń jednorazowych
Data zdarzenia:
2019-12-16
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
85,8% akcji
Wartość transakcji:
4 500 000 000,00 PLN
Nabywca:
AccorInvest Group S.A.
Data utworzenia:
2020-04-09
Źródło informacji:
https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=343249&title=Zawarcie+przez+Accor+S.A.+umowy+sprzeda%C5%BCy+akcji+Emitenta, https://www.wnp.pl/finanse/orbis-zmieni-wlasciciela,361977.html
Uwagi:
kwota transakcji na podstawie informacji prasowych
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Echo Investment S.A.
Przedmiot: 55,96 % akcji (poprzez spółkę Lisala Sp. z o. o.)
Data zdarzenia: 2019-10-16
Wartość:
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN:
Przychody ze sprzedaży:
Zysk/strata netto: 305 351 000,00 PLN
Branża: OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Echo Investment S.A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Przedmiot działalności:
Działalność deweloperska w segmentach: mieszkaniowym, handlowo-usługowym, biurowym i hotelowym
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według MSSF
Rok powstania:
1996
Parametr branżowy:
Łączna powierzchnia najmu i sprzedaży projektów w budowie i w przygotowaniu na koniec 2018 to około 1,3 mln mkw.
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
3 978 640 000,00 PLN
Aktywa trwałe:
2 355 163 000,00 PLN
Kapitały własne:
1 495 459 000,00 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
874 698 000,00 PLN
Zysk/strata netto:
305 351 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
dane na podstawie sprawozdania skonsolidowanego; zysk brutto ze sprzedaży 134 933 tys. zł, zysk operacyjny 404 454 tys. zł
Data zdarzenia:
2019-10-16
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
55,96 % akcji (poprzez spółkę Lisala Sp. z o. o.)
Wartość transakcji:
Nabywca:
Wing IHC
Data utworzenia:
2020-04-09
Źródło informacji:
http://rynekprawniczy.pl/2020/02/10/greenberg-traurig-white-case-i-weil-w-wegierskim-przejeciu-najwiekszego-dewelopera-w-polsce/
Uwagi:
Strony nie podały kwoty kwoty transakcji; transakcja obejmowała około 231 mln akcji, notowanych w tym czasie na giełdzie po około 4,6 zł, co daję kwotę ponad 1 mld zł.
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: DCT Gdańsk
Przedmiot: 100% akcji
Data zdarzenia: 2019-03-19
Wartość: 5 000 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 5 000 000 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży: 500 203 149,79 PLN
Zysk/strata netto: 158 234 729,26 PLN
Branża: TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
DCT Gdańsk
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
Przedmiot działalności:
Przeładunek towarów w portach morskich
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według UoR
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Roczna przepustowość terminalu 3 250 000 TEU
Dane na dzień:
2018-12-31
Aktywa:
1 913 636 083,58 PLN
Aktywa trwałe:
1 447 488 466,80 PLN
Kapitały własne:
680 750 156,03 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
138 273 865,02 PLN
Zysk/strata netto:
158 234 729,26 PLN
Przychody ze sprzedaży:
500 203 149,79 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
244 647 326,98 PLN
Uwagi:
Data zdarzenia:
2019-03-19
Rodzaj transakcji:
wolny rynek
Przedmiot:
100% akcji
Wartość transakcji:
5 000 000 000,00 PLN
Nabywca:
Polski Fundusz Rozwoju (PFR) 30% akcji, PSA International Ptd Ltd (PSA) (30%) IFM Global Infrastructure Fund (IMF) (40%)
Data utworzenia:
2020-03-31
Źródło informacji:
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C423141%2Cpfr-i-dwie-zagraniczne-firmy-przejmuja-dct-gdansk-najwiekszy-terminal
Uwagi:
Wartość transakcji wyniosła powyżej 5 mld zł.
Kategoria: Oferty
Nazwa firmy: ISD Huta Częstochowa Sp. z o. o.
Przedmiot: Przedsiębiorstwo w postępowaniu upadłościowym
Data zdarzenia: 2020-03-17
Wartość: 250 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 250 000 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
Zysk/strata netto:
Branża: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Szczegóły:
Nazwa firmy:
ISD Huta Częstochowa Sp. z o. o.
Forma prawna:
Spółka z o.o.
Branża:
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Przedmiot działalności:
hutnictwo stali: produkcja blach grubych
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według UoR
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Zdolności produkcyjne: stalownia 700 tys. ton rocznie, walcownia 1000 ton. rocznie
Dane na dzień:
Aktywa:
Aktywa trwałe:
Kapitały własne:
Zobowiązania krótkoterminowe:
Zysk/strata netto:
Przychody ze sprzedaży:
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Data zdarzenia:
2020-03-17
Rodzaj transakcji:
postępowanie upadłościowe/ restrukturyzacyjne
Przedmiot:
Przedsiębiorstwo w postępowaniu upadłościowym
Wartość oferty:
250 000 000,00 PLN
Oferent:
Data utworzenia:
2020-03-25
Źródło informacji:
https://www.pb.pl/huta-czestochowa-wyceniona-na-250-mln-zl-985464
Uwagi:
Kategoria: Oferty
Nazwa firmy: Jedność Sp. z o. o.
Przedmiot: 31605 udziałów (99% kapitału)
Data zdarzenia: 2017-07-13
Wartość: 10 022 710,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 10 123 949,49 PLN
Przychody ze sprzedaży: 21 901 000,00 PLN
Zysk/strata netto: 797 000,00 PLN
Branża: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Jedność Sp. z o. o.
Forma prawna:
Spółka z o.o.
Branża:
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Przedmiot działalności:
produkcja półproduktów do przekąsek
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według MSSF
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
2017-12-31
Aktywa:
20 530 000,00 PLN
Aktywa trwałe:
14 159 000,00 PLN
Kapitały własne:
15 185 000,00 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
3 294 000,00 PLN
Zysk/strata netto:
797 000,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
21 901 000,00 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
21 716 000,00 PLN
Uwagi:
Data zdarzenia:
2017-07-13
Rodzaj transakcji:
Przedmiot:
31605 udziałów (99% kapitału)
Wartość oferty:
10 022 710,00 PLN
Oferent:
Data utworzenia:
2019-12-30
Źródło informacji:
https://forsal.pl/artykuly/1057592,zpc-otmuchow-maja-umowe-sprzedazy-spolki-jednosc-za-10-02-mln-zl.html
Uwagi:
cena oferowana nie dotyczy 100 % kapitału, wielkość kosztów operacyjnych jako suma kosztów własnych sprzedaży, kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu
Kategoria: Wyceny
Nazwa firmy: Wolfs Corporation S.A.
Przedmiot: Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa
Data zdarzenia: 2017-09-30
Wartość: 5 455 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN:
Przychody ze sprzedaży: 250 900,00 PLN
Zysk/strata netto: -118 100,00 PLN
Branża: OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Wolfs Corporation S.A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Przedmiot działalności:
obrót, wynajem i zarządzanie nieruchomościami
Rachunkowość:
Pełna rachunkowość według UoR
Rok powstania:
2007
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
2017-09-30
Aktywa:
4 774 600,00 PLN
Aktywa trwałe:
Kapitały własne:
4 431 600,00 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe:
Zysk/strata netto:
-118 100,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
250 900,00 PLN
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Data zdarzenia:
2017-09-30
Rodzaj transakcji:
Przedmiot:
Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa
Wartość wyceny:
5 455 000,00 PLN
Autor:
Coinbaq Sp. z o. o.
Data utworzenia:
2019-12-30
Cel wyceny:
zbycie
Obiekt wyceny:
Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa, w skład którego wszystkie aktywa i pasywa spółki
Źródło informacji:
https://newconnect.pl/ebi/files/98551-oszacowanie-wartosci-wolfs-corporation.pdf
Uwagi:
Rekomendowana wartość jest średnią arytmetyczną wycen uzyskanych w podejściu dochodowym i majątkowym
Kategoria: Transakcje
Nazwa firmy: Bank Pekao S.A.
Przedmiot: 32,8 % akcji
Data zdarzenia: 2017-06-07
Wartość: 10 600 000 000,00 PLN
Przeliczenie na 100% kapitału w PLN: 32 317 073 170,00 PLN
Przychody ze sprzedaży:
Zysk/strata netto:
Branża: FINANSE I UBEZPIECZENIA
Szczegóły:
Nazwa firmy:
Bank Pekao S.A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Branża:
FINANSE I UBEZPIECZENIA
Przedmiot działalności:
bankowość
Rachunkowość:
Rok powstania:
Parametr branżowy:
Dane na dzień:
Aktywa:
Aktywa trwałe:
Kapitały własne:
Zobowiązania krótkoterminowe:
Zysk/strata netto:
Przychody ze sprzedaży:
Koszty działalności operacyjnej:
Uwagi:
Data zdarzenia:
2017-06-07
Rodzaj transakcji:
Przedmiot:
32,8 % akcji
Wartość transakcji:
10 600 000 000,00 PLN
Nabywca:
PZU, PFR
Data utworzenia:
2019-12-30
Źródło informacji:
https://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/pekao-przejecie-pzu-pfr-repolonizacja-bankow,131,0,2330499.html
Uwagi: